2015 Patent Cooperation Treaty Seminar

July 20-21, 2015
Hilton San Francisco Financial District
San Francisco, California

July 23-24, 2015
Hilton Alexandria Old Town
Alexandria, Virginia

NOTE:  CLE accreditations updated upon receipt.
 
STATE MAX. CREDIT APPROVED
​COURSE/PROGRAM #
ALABAMA​ 14.0
ALASKA​ 14.0
ARIZONA​
The State Bar of Arizona does not approve or accredit CLE activities. Complete affidavit information provided onsite.

ARKANSAS 14.0
INT50561

CALIFORNIA​
14.0
COLORADO​ 17.0
CA - 749177
VA - 749178
DELAWARE​ 14.0
CA - aip072020152015_
VA - aip072320152015_
FLORIDA​


GEORGIA​ 14.0
198903
IDAHO​

​ILLINOIS 14.0

INDIANA​ 14.0
CA - 193124
VA - 193127
​IOWA 14.0
CA - 190871
VA - 190872
​KANSAS 16.0

CA - 119766
VA - 119767

​KENTUCKY

​LOUISIANA

CA - 0621150720
VA - 0621150723
​MAINE 14.0
037439
​MINNESOTA
14.0
CA - 207525
VA - 207526
​MISSISSIPPI 14.0
​MISSOURI 16.8
​MONTANA 14.0
CA - 9306 (30223)
VA - 9306 (30224)
NEBRASKA​ 14.0
CA - 109852
VA - 110452
​NEVADA 14.0
12004
​NEW HAMPSHIRE The NHMCLE Board does not approve or accredit CLE activities.  ​Self-certification information provided onsite.
NEW JERSEY​ 16.8
190
​NEW MEXICO 14.0
​NEW YORK 16.5
​N. CAROLINA

​N. DAKOTA 14.0

CA - #20150720AIPLA
VA - #20150723AIPLA

​OHIO 14.0

​OKLAHOMA

​OREGON


​PENNSYLVANIA 14.0
CA - 213352
VA - 213353
​RHODE ISLAND
​S. CAROLINA 14.0
155016
​TENNESSEE 13.58
CA - 171763
VA - 171762
​TEXAS 14.0
901322154
​UTAH

​VERMONT 14.0
​VIRGINIA 14.0

​WASHINGTON 14.0
CA - 402913
VA - 402914
WISCONSIN 16.5
​WYOMING